PNN
10-04-2012

Redaktor Naczelny: Robert ŚLUSARZ, PhD, MA, RN, CNS Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy. Patronat nad czasopismem sprawuje Instytut Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Wersja on-line czasopisma dofinansowana w 2013 roku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na działalność upowszechniającą naukę

Czasopismo indeksowane w/Journal is indexed in: Index Copernicus Journal Master List, Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL

Strona główna |  Aktualny numer |  Archiwum |  Dla Autorów |  Dla Recenzentów |  Informacje o czasopiśmie |